DONATION - PAYPAL

VIỆN VIỆT-HỌC

TRƯỜNG VIỆT-NGỮ

Năm học 2017-2018

LỊCH SINH-HOẠT

 

Tháng Tám -2017

26/8/17   Họp Khối Giảng-Huấn 

   chuẩn bị năm học 2017-2018


 

Tháng Chín-2017

 

16/09/17  Khai-giảng năm học 2017-2018

2:30pm-3:15pm: Ghi-danh

3:00pm-3:30pm: Học-Sinh Orientation

(Giáo-viên phụ trách)

3:15pm-4:15pm: Mẹ Cha Học-Sinh Orientation

(Ban Điều-Hành Trường Việt-Ngữ VVH)

 3:30pm-4:45pm: Học Việt-Ngữ

4:45pm-5:30pm: Sinh-Hoạt Học-Đường

23/09/17

3:00pm-4:00pm: Học Việt-Ngữ

4:00 pm-4:15pm: Ra chơi

4:15pm-4:45pm: Học Việt-Ngữ

4:45pm-5:30pm: Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 6:45pm: Buổi cơm Thân-Mật

30/09/17  Học Việt-Ngữ Và

                 Sinh-Hoạt Học-Đường

 

Tháng Mười-2017

 

07/10/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

14/10/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

21/10/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 5:55pm: Họp Khối Giảng-Huấn             

28/10/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt  Học-Đường

 

KiểmTra tháng 10

 

Tháng Mười Một-2017

04/11/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

11/11/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

18/11/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 6:45pm: Buổi cơm Thân-Mật
Kiểm-tra tháng Mười Một

25/11/17 Nghỉ lễ Thanksgiving

 

Tháng Mười Hai-2017

02/12/17 Học Việt-Ngữ Và

      Sinh-Hoạt Học-Đường

 09/12/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

Ôn tập chuẩn bị thi giưã năm

5:45pm - 5:55pm: Họp Khối Giảng-Huấn             

16/12/17 Học Việt-Ngữ Và

      Sinh-Hoạt Học-Đường

Thi Giưã Năm (Midterm)    

23/12 /17 Nghỉ lễ Christmas

30/12/17 Nghỉ lễ New Year

 

Tháng Giêng – 2018

 

06/01/18 Học Việt-Ngữ Và

     Sinh-Hoạt Học-Đường

13/01/18 Tổ chức Lễ Tết Truyền-Thống

                (Tất-Niên VVH)

20/01/18 Học Việt-Ngữ Và

     Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 6:45pm: Buổi cơm Thân-Mật

27/01/18 Học Việt-Ngữ Và

     Sinh-Hoạt Học-Đường

Kiểm-tra tháng Giêng

 

Tháng Hai – 2018

03/02/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

10/02/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

Kiểm-tra tháng Hai

17/02/18 Nghỉ Tết

(Tết Nguyên-Đán: 16 tháng Hai, 2018)

 

24/02/18 Nghỉ Tết

 

               

Tháng Ba - 2018

03/03/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

10/03/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

17/03/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 6:45pm: Buổi cơm Thân-Mật

24/03/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

Kiểm-tra tháng Ba

 

Tháng Tư – 2018

07/04/18 Pinic (Spring Break 30/3 - 04/06

American School)

14/04/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

21/04/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường         

28/04/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 5:55pm: Họp Khối Giảng-Huấn        

Kiểm-tra tháng Tư

 

Tháng Năm – 2018

05/05/18  Lễ Biết Ơn Mẹ Cha

12/05/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

19/05/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

5:45pm - 6:45pm: Buổi cơm Thân-Mật

26/05/18 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

Kiểm-tra tháng Năm

         

Tháng Sáu – 2018

02/06/18 Học Việt -Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 Ôn tập thi Cuối Năm

5:45pm - 5:55pm: Họp Khối Giảng-Huấn        

09/06/18  Thi Cuối Năm

16/06/18 Lễ Bế-Giảng năm học 2017-2018

                Kỉ-Niệm 10 Năm Áp dụng Phương-

                Pháp Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt

               Theo Âm-Vị-Học

 

 

 

 

Tổng-kết:

30 buổi học. 

  4 buổi sinh-hoạt.

  5 ngày nghỉ lễ.

  7 lần kiểm-tra hằng tháng.

  2 buổi thi.   

  4 buổi họp Khối Giảng-Huấn .

  5 buổi cơm Thân-Mật .