Chương-Trình Đường Vào Đại-Học

19 Tháng Năm 20166:13 CH(Xem: 3656)
Chương-Trình Đường Vào Đại-Học
52Vote
40Vote
30Vote
21Vote
10Vote
43
VIỆN VIỆT-HỌC
INSTITUTE OF VIETNAMESE STUDIES
Mailing Address: PO Box 11900
Westminster, CA 92685-1900


Little Saigon, 1 tháng Năm, 2016
Thông-Báo
v/v: Chương-Trình Đường Vào Đại-Học

Tương-Lai Cuả Tuổi Trẻ Là Tương-Lai Cuả Chúng Ta, với chiều hướng trên, Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học, Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Viên Việt-Học và Câu-Lạc-Bộ Mẹ Cha Và Thầy Cô Giáo Viện Việt-Học thành lập Chương-Trình Đường Vào Đại-Học nhằm giúp các bạn trẻ Việt, gốc Việt, các bậc mẹ cha cuả các bạn trẻ các chuẩn-bị để vào Đại-Học, như:
-Ở lưá tuổi nào, lớp nào thì bắt đầu chuẩn bị vào Đại-Học?
-Nguồn tài-chánh ở đâu?
-Sự khác biệt giưã Đại-Học Hai Năm và Đại Học Bốn Năm?
-Học-trình và các sinh-hoạt ở bậc Trung-học cuả học-sinh như thế nào?
-Học ngành gì?  Và chọn trường nào?
-Làm thế nào để vào các Đại-học nổi tiếng
-Chuẩn-bị buổi phỏng-vấn cuả các trường Đại-Học...


Để biết thêm chi-tiết, xin liên lạc:
Viện Việt-Học / Institute of Vietnamese Studies
15355 Brookhurst St., Suite 222
Westminster, CA 92683
Ông Nguyễn Thành Vinh (CPA)
(714) 398-9574  
(714) 270-8110  //  (714) 269-5037  //  (714) 775-2050
Web-site: www.viethoc.com  //  clbhssvtnvvh.org  //  tvnvvh.org
E-mail:  info@viethoc.com


Trân-trọng thông báo,
Viện Việt-Học
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn