CÁC KHOÁ HỌC
DONATION - PAYPAL

TỜ GHI DANH NĂM HỌC 2017-2018

07 Tháng Sáu 20179:10 SA(Xem: 2190)
TỜ GHI DANH NĂM HỌC 2017-2018
50Vote
41Vote
30Vote
20Vote
10Vote
41
VVH_logo
Trường Việt-Ngữ
Tờ Ghi Danh
Năm học 2017-2018
 
Ngày học: Mỗi chiều thứ Bảy từ 3:00 pm - 5:30pm
 Ngày khai-giảng: 16 tháng Chín, 2017
Ngày bế-giảng:    16 tháng Sáu, 2018
 
●  Dành cho học-sinh tuổi từ 7 đến 11, chưa biết đọc và viết tiếng Việt

(   ) Lớp Vỡ Lòng 

 

          ●  Dành cho học-sinh đã và đang theo học tại Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học

(  ) Lớp Một    (  ) Lớp Hai    (   ) Lớp Ba    (   ) Lớp Bốn  

(   ) Lớp Năm    (   ) Lớp Sáu    (   )    Lớp Hướng-Dẫn Làm Phụ-Giáo

 
             1.  Tên học sinh (Họ)………………………..(Tên đệm)…………….(Tên gọi)……………....….
                                  Ngày sinh…………..Tháng……………Năm…………Tuổi………...….....…......….
 
             2.  Đang theo học tại trường Mĩ…………………………………………………………….......…....       
                                  Thành-phố………………………………..Lớp……………….......………...…...…....…
 
             3.  Tên Mẹ Cha:
                                    Mẹ (Họ)…………………(Tên đệm)……………..(Tên gọi)……………………......
                                    Cha (Họ)……………...(Tên đệm)……………..(Tên gọi)………...…..……........…
             4.  Điạ-chỉ nhà (Số nhà)………… ……..(Tên đường)………………………………..……..........
                                 (Thành-phố)…………………..(Tiểu Bang)…………….(Zipcode)….......................
 
             5.  Điện-thoại: (nhà)………………….….(Cell).………………....Email………………................
 
             6.  Trường-hợp khẩn-cấp gọi số:……………………………………………………………...........
 
             7.  Mẹ Cha chiụ trách nhiệm mọi sự rủi-ro, té ngã trong thời-gian các em học-sinh học
                 tại lớp và không thưa kiện Viện Viện-Học trước pháp-luật.
 
             8.  Thường-xuyên nói chuyện với các em bằng tiếng Việt trong gia-đình, phụ giúp các
                  em làm bài tập ở nhà, đưa đón con em đi học và về đúng giờ. 
 
             9.  Chữ kí cuả Mẹ Cha ……………………………………......Ngày..…..…..Tháng……...…Năm 2017
 
 

Liên-lạc:

Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học

 

15355 Brookhurst St., Suite 222,  Westminster, CA 92683 // Email: info@viethoc.com

 (714) 775-2050  //  (714)  269-5037 ●  Ghi danh tại Web-site: www.tvnvvh.org

Tờ Ghi Danh Năm Học 2017 2018

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Mười 201711:52 CH(Xem: 6212)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giơ - dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngư
07 Tháng Sáu 20179:21 SA(Xem: 2026)
Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học bắt đầu nhận học-sinh ghi danh cho năm học 2017-2018
07 Tháng Sáu 20179:01 SA(Xem: 2020)
Tờ Ghi Danh Khóa Hè 2017
27 Tháng Năm 201711:44 CH(Xem: 2848)
Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học sẽ khai giảng khoá hè 2017.