CÁC KHOÁ HỌC
DONATION - PAYPAL

TỜ GHI DANH KHÓA HÈ 2017

07 Tháng Sáu 20179:01 SA(Xem: 2235)
TỜ GHI DANH KHÓA HÈ 2017
50Vote
40Vote
31Vote
20Vote
10Vote
31
VVH_logo
Trường Việt-Ngữ
 
Tờ Ghi Danh
 
Khoá Hè 2017
 
Ngày học: Mỗi chiều thứ Bảy từ 2:30 pm - 5:30pm
              Ngày khai-giảng: 15 tháng Bảy, 2017
Ngày bế-giảng:  26 tháng Tám, 2017
 
●  Dành cho học-sinh tuổi từ 7 đến 11, chưa biết đọc và viết tiếng Việt
(   ) Lớp Vỡ Lòng 
 
●  Dành cho học-sinh đã và đang theo học tại Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học
(  ) Lớp Một    (  ) Lớp Hai    (   ) Lớp Ba    (   ) Lớp Bốn  
(   ) Lớp Năm    (   ) Lớp Sáu    (   ) Lớp Hướng-Dẫn Làm Phụ-Giáo
 
1.Tên học sinh (Họ)………………………....(Tên đệm)…………….(Tên gọi)………………………….
                          Ngày sinh…………………..Tháng…………………Năm…………Tuổi……………….
 
2. Đang theo học tại trường Mĩ……………………………………………………………………….. …..       
                         Thành-phố……………………………………………..Lớp…………………………….…
 
3.Tên Mẹ Cha:
                         Mẹ (Họ)………………………(Tên đệm)……………..(Tên gọi)…………………………
                         Cha (Họ)……………………...(Tên đệm)……………..(Tên gọi)…………………………
 
4.Điạ-chỉ nhà (Số nhà)………………………..(Tên đường)…………………………………………….......
                        (Thành-phố)…………………..(Tiểu Bang)…………….(Zipcode)…………………….....
 
5.Điện-thoại: (nhà)…………………… ….….(Cell).……………………....Email…………………...........
 
6.Trường-hợp khẩn-cấp gọi số:……………………………………………………………………………..
 
7.Mẹ Cha chiụ trách nhiệm mọi sự rủi-ro, té ngã trong thời-gian các em học-sinh học tại lớp và không  
    thưa kiện Viện Viện-Học trước pháp-luật.
 
8.Thường-xuyên nói chuyện với các em bằng tiếng Việt trong gia-đình, phụ giúp các em làm bài tập ở 
    nhà, đưa đón con em đi học và về đúng giờ. 
 
9.Chữ kí cuả Mẹ Cha học-sinh ………………………………......Ngày..……..Tháng………Năm 2017
 
 
Liên-lạc:
Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học
 
15355 Brookhurst St., Suite 222Westminster, CA 92683 // Email: info@viethoc.com
 (714) 775-2050  //  (714)  269-5037 ●  Ghi danh tại Web-site: www.tvnvvh.org

Tờ Ghi Danh khoa He 17
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31 Tháng Mười 201711:52 CH(Xem: 6774)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giơ - dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngư
07 Tháng Sáu 20179:21 SA(Xem: 2407)
Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học bắt đầu nhận học-sinh ghi danh cho năm học 2017-2018
07 Tháng Sáu 20179:10 SA(Xem: 2549)
Tờ Ghi Danh Năm Học 2017-2018
27 Tháng Năm 201711:44 CH(Xem: 3103)
Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học sẽ khai giảng khoá hè 2017.