LỊCH SINH-HOẠT NIÊN HỌC 2016-2017

31 Tháng Năm 20179:02 SA(Xem: 5843)
LỊCH SINH-HOẠT NIÊN HỌC 2016-2017
55Vote
44Vote
32Vote
23Vote
12Vote
3.416

VIỆN VIỆT-HỌC

TRƯỜNG VIỆT-NGỮ

Niên học 2016-2017

LỊCH SINH-HOẠT

 

Tháng Tám

20/8/16     Họp Khối Giảng-Huấn 

chuẩn bị niên-học 2016-2017


Tháng Chín

10/09/16

Khai-giảng năm học 2016-2017

2:30pm-3:15pm: Ghi-danh

3:00pm-3:30pm: Học-Sinh Orientation

(Giáo viên phụ trách)

3:15pm-4:15pm: Mẹ Cha Học-Sinh Orientation

  (Ban Điều-Hành Trường Việt-Ngữ VVH)

 3:30pm-4:45pm: Học Việt-Ngữ

4:45pm-5:30pm: Sinh-Hoạt Học-Đường

17/09/16

2:00 PM - 2:45 PM Lớp Đc Biệt (ĐB)1

3:00pm-4:00pm: Học Việt-Ngữ

4:00 pm-4:15pm: Ra chơi

4:15pm-4:45pm: Học Việt-Ngữ

4:45pm-5:30pm: Sinh-Hoạt Học-Đường

5:40 - 6:40: Buổi cơm Thân-Mật

24/09/16  Học Việt-Ngữ Và

                 Sinh-Hoạt Học-Đường

 

KiểmTra tháng 9

 

Tháng Mười

01/10/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

08/10/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

15/10/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

5:40 - 5:50: Họp Khối Giảng-Huấn             

22/10/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt  Học-Đường

29/10/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 

KiểmTra tháng 10

 

Tháng Mười Một

05/11/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

12/11/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

19/11/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

5:40 - 6:40: Buổi cơm Thân-Mật

 

Kiểm-tra tháng Mười Một

 

26/11/16 Nghỉ lễ Thanksgiving

 

Tháng Mười Hai

03/12/16 Học Việt-Ngữ Và

      Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

 10/12/16 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

Ôn tập chuẩn bị thi giưã năm

5:40 - 5:50: Họp Khối Giảng-Huấn             

17/12/16 Học Việt-Ngữ Và

      Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

Thi Giưã Năm (Midterm)    

24/12 /17 Nghỉ lễ Christmas

31/12/16 Nghỉ lễ New Year

 

Tháng Giêng – 2017

7/01/17 Học Việt-Ngữ Và

     Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1         

14/01/17 Học Việt-Ngữ Và

     Sinh-Hoạt Học-Đường

21/01/17 Tổ-chức lễ Tết Truyền-Thống

               (ngày 24 tháng Chạp Âm-lịch)

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

5:40 - 6:40: Buổi cơm Thân-Mật

 

28/01/17 Nghỉ Têt

                (ngày 1 tháng Giêng Âm-lịch)

 

Tháng Hai – 2017

04/02/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

11/02/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 

18/02/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

5:40 - 5:50: Họp Khối Giảng-Huấn             

25/02/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 

 Kiểm-tra tháng Hai

               

Tháng Ba - 2017

04/03/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1       

11/03/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

18/03/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

 5:40 - 6:40: Buổi cơm Thân-Mật              

25/03/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

(Spring Break from 20/3/16- 24/3/16)

Kiểm-tra tháng Ba

 

Tháng Tư – 2017

01/04/17 Pinic

 

08/04/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

15/04/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường            

22/04/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1          

5:40 - 5:50: Họp Khối Giảng-Huấn             

29/04/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường             

Kiểm-tra tháng Tư

 

 

 

Tháng Năm - 2017

06/05/17  Lễ Biết Ơn Mẹ Cha

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1       

13/05/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

20/05/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

 5:40 - 6:40: Buổi cơm Thân-Mật                         

27/05/17 Học Việt-Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

 

Kiểm-tra tháng Năm

         

Tháng Sáu – 2017

03/06/17 Học Việt -Ngữ Và

                Sinh-Hoạt Học-Đường

2:00 PM - 2:45 PM Lớp ĐB 1

 Ôn tập thi Cuối Năm

5:40 - 5:50: Họp Khối Giảng-Huấn

10/06/17  Thi Cuối Năm

 

17/06/17 Lễ Bế Giảng niên học 2016-2017

 

Tổng-kết:

 

 . 32 buổi học. 

 ∙ 4 buổi sinh-hoạt.

 . 12 buổi Lớp Đặc-Biệ.t

 ∙ 5 ngày nghỉ lễ.

 . 7 lần kiểm-tra hằng tháng.

 . 2 buổi thi.   

 . 5 buổi họp Khối GiảngHuấn .

 . 5 buổi cơm T
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn