DONATION - PAYPAL
19 Tháng Năm 2016(Xem: 3656)
Tương-Lai Cuả Tuổi Trẻ Là Tương-Lai Cuả Chúng Ta, với chiều hướng trên, Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học, Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Viên Việt-Học và Câu-Lạc-Bộ Mẹ Cha Và Thầy Cô Giáo Viện Việt-Học thành lập Chương-Trình Đường Vào Đại-Học nhằm giúp các bạn trẻ Việt, gốc Việt, các bậc mẹ cha cuả các bạn trẻ các chuẩn-bị để vào Đại-Học.
15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683 Email: info@viethoc.com Tel: (714) 270-8110 // (714) 467-4867
TRƯỜNG VIỆT-NGỮ VIỆN VIỆT-HỌC
NIÊN HỌC
11 Tháng Sáu 2017(Xem: 5695)
07 Tháng Sáu 2017(Xem: 5874)
LỊCH SINH-HOẠT Niên học 2017-2018
31 Tháng Năm 2017(Xem: 5836)
LỊCH SINH-HOẠT Niên học 2016-2017
CÁC KHOÁ HỌC
31 Tháng Mười 2017(Xem: 6767)
Trung-Tâm Việt-Ngữ Việt-Học Mở Khoá Huấn-Luyện Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt Theo Phương-Pháp Âm-Vị-Học Lớp Vỡ Lòng Trong 10 Giơ - dành cho mẹ cha học-sinh và thầy cô giáo dạy Việt-ngư
GIẢI SÁNG TÁC
19 Tháng Năm 2016(Xem: 4300)
Kính gởi các quí-vị yêu thương Tuổi Thơ, Trường Việt-Ngữ Viện Việt-Học và Câu-Lạc-Bộ Học-Sinh Sinh-Viên Thanh-Niên Viện Việt-Học sẽ tổ chức Giải Sáng-Tác Truyện, Thơ, Bài ca, Kịch, Muá Thiếu-Nhi (GST). Trong niềm hân-hoan, rộn-rã hướng về Tuổi Trẻ, Viện Việt-Học ước-mong và thiết-tha đón nhận được sự hỗ-trợ tích-cực cuả các quí ân-nhân, quí cơ-sở thương-mại, cuả quí đoàn-thể, quí-vị mẹ cha học-sinh, quí thầy cô giáo và đặc-biệt là sự tham-gia đông-đảo cuả các tác-giả.
19 Tháng Năm 2016(Xem: 4897)
Tờ Ghi Danh Giải Sáng-Tác Truyện, Thơ, Bài ca, Kịch, Muá Thiếu-Nhi